kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
40 Koszalińskie Dni Techniki

W dniu 9 maja 2008 r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się uroczystość inaugurująca tegoroczne, 40. Koszalińskie Dni Techniki.

Tradycyjnie, w trakcie uroczystości ogłoszono werdykty kapituły dotyczące konkursów technicznych. W konkursie „Nowe rozwiązania w dziedzinie techniki za 2007 rok” zespół badawczo - wdrożeniowy z Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej uzyskał nagrodę I stopnia za opracowanie oferty wdrożeniowej:
Próżniowo-plazmowa technologia modyfikacji powierzchni roboczej narzędzi do maszynowej obróbki drewna.

Skład wyróżnionego zespołu:

  • mgr inż. Adam Gilewicz
  • mgr inż. Bogdan Goluch
  • mgr inż. Zbigniew Kukliński
  • dr inż. Piotr Myśliński – kierownik projektu
  • dr inż. Bogdan Warcholiński.

Efektem opracowania jest oferta wdrożeniowa Politechniki Koszalińskiej skierowana do zakładów produkcyjnych branży drzewno-meblarskiej, polegająca na modyfikacji powierzchni roboczych narzędzi do obróbki drewna. Modyfikacja powoduje ponad dwukrotne zwiększenie trwałości eksploatacyjnej różnego typu narzędzi.