kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Dydaktyka - Dla studentów

Dział "Dla studentów" - ogłoszenia i plany do pobrania

OGŁOSZENIE z dnia: 2008-11-21
Do pobrania:

Rozkład zajęć dla studiów podyplomowych:

plan_podyplomowe.xls [83 KB]


OGŁOSZENIE z dnia: 2008-11-07
Do pobrania:

Rozkład zajęć dla kierunku:
- Mechatronika  (studia I stopnia 1 i 2 rok; stacjonarne i niestacjonarne)
- Inżynieria Materiałowa
(studia I stopnia 2 rok; stacjonarne i niestacjonarne)
Semestr zimowy; rok akademicki 2008/2009 (modyfikacja:2008-11-07)

rozklad_zajec_sem_zimowy.xls [260 KB]Do pobrania:

Rozkład zajęć dla kierunku Mechatronika:
-
Studia II stopnia magisterskie
- Studia I stopnia stacjonarne równoległe (IZK).
Semestr zimowy; rok akademicki 2008/2009 (modyfikacja:2008-11-07)

rozklad_zajec_sem_zimowy2.xls [121 KB]


OGŁOSZENIE z dnia: 2008-10-06
Do pobrania:

Terminy zjazdów 2008-2009 (modyfikacja:2008-10-02)

terminy_zjazdow_2008_2009.doc [38 KB]


OGŁOSZENIE z dnia: 2008-03-07
Do pobrania:

Rozkład zajęć dla kierunku Mechatronika i Inżynieria Materiałowa
Semestr letni; rok akademicki 2007/2008
(UWAGA! Aktualizacja planu wprowadzona 7 marca)

rozklad_zajec_sem_letni.xls [41 KB]


OGŁOSZENIE z dnia: 2008-02-03
Uwaga! Studenci studiów pierwszego stopnia

INSTYTUT MECHATRONIKI NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
zaprasza na:
  • równoległe studia inżynierskie oraz
  • uzupełniające studia drugiego stopnia

na kierunku Mechatronika

więcej »


OGŁOSZENIE z dnia: 2008-02-03
Uwaga! Studenci studiów pierwszego stopnia

INSTYTUT MECHATRONIKI NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
zaprasza na:
  • równoległe studia inżynierskie oraz
  • uzupełniające studia drugiego stopnia

na kierunku Inżynieria Materiałowa

więcej »


OGŁOSZENIE z dnia: 2008-02-03
Uwaga! Studenci kierunku budownictwo

INSTYTUT MECHATRONIKI NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
zaprasza na:
  • równoległe studia inżynierskie oraz
  • uzupełniające studia drugiego stopnia

na kierunku Inżynieria Materiałowa
w zakresie dyplomowania „Wytwarzanie materiałów budowlanych

więcej »


OGŁOSZENIE z dnia: 2008-01-17
Do pobrania:
HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2007/2008
Mechatronika, rok I, STUDIA NIESTACJONARNE
(UWAGA! - w dniu 17.01 wprowadzono zmiany w harmonogramie):

harmonogram_sesji_niestacjonarne_2007_8.pdf [61 KB]*

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2007/2008
Mechatronika, Inżynieria materiałowa, rok I, STUDIA STACJONARNE
(UWAGA! - w dniu 17.01 wprowadzono zmiany w harmonogramie):

harmonogram_sesji_stacjonarne_2007_8.pdf [70 KB]*


OGŁOSZENIE z dnia: 2007-12-20 Do pobrania:
Rozkład zajęć dla kierunku Mechatronika i Inżynieria Materiałowa
Semestr zimowy; rok akademicki 2007/2008

mech_zim_07-08.pdf [135 KB]*


OGŁOSZENIE z dnia: 2007-09-28
Do pobrania:

ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 08.06.2007 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2007/2008

organizacja_roku_07-08.pdf [46 KB]*

*w celu odczytania plików w formacie PDF należy pobrać i zainstalować
Adobe Reader