kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Film

ZJAZD ABSOLWENTÓW
INSTYTUTU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
13.10.2007

Odwiedź również: galerię