kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Galeria

Konferencja:
"PRÓŻNIOWO - PLAZMOWE TECHNOLOGIE CIENKICH WARSTW"
Mielno, 15 - 17 października 2007