kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Dla kandydatów: List Dyrektora Instytutu
spis treści

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Pragnę zachęcić Państwa do studiowania w naszym Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej. Naszym studentom oferujemy nowoczesną, specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej. Współczesne technologie materiałowe są fascynującą, dynamicznie rozwijającą się dziedziną badań naukowych, obejmujących strukturę, budowę oraz własności nowych materiałów, projektowanych już od poziomu atomów (modelowanie molekularne). To właśnie rozwój inżynierii materiałowej sprawił, że z jednej strony dysponujemy materiałami pozwalającymi na budowę niezwykłych, pracujących w ekstremalnych (kosmicznych) warunkach maszyn i urządzeń, ale też jesteśmy już w posiadaniu tzw. biomateriałów, które w niedalekiej przyszłości będą mogły zastępować „zużyte” części ludzkiego organizmu. Inżynieria materiałowa jest wiedzą interdyscyplinarną, zawdzięczającą swoje sukcesy wielu współpracującym z nią dziedzinom nauki takim jak: fizyka, chemia, biologia. Jej niezwykły rozwój nie byłby możliwy bez nowoczesnych technologii informatycznych (elektroniki oraz metod komputerowych). To one dostarczają specjalistycznych narzędzi, tworząc zarazem odrębną dyscyplinę – mechatronikę.

Mechatronika (ang. mechatronics tworzą dwa słowa – mechanika i elektronika) jako dziedzina nauki i działalności człowieka - obejmuje trzy podstawowe dziedziny, to jest mechanikę, elektronikę i informatykę, (uzupełnianych dodatkowo przez optykę, fotonikę i technologię produkcji). Połączenie tych dziedzin nie jest przypadkowe. Zapewnia ono bowiem optymalizację procesu projektowania i wytwarzania, stanowiących fundament współczesnego przemysłu. Podstawową cechą urządzeń mechatronicznych jest wyróżniająca je inteligencja, rozumiana jako możliwość komunikacji z otoczeniem i na tej podstawie podejmowania różnorodnych, coraz bardziej skomplikowanych decyzji. To właśnie rozwiązania mechatroniczne stanowią serce urządzeń, bez których trudno byłoby wyobrazić sobie naszą codzienność. Do podstawowych urządzeń mechatronicznych można zaliczyć drukarki laserowe lub atramentowe, kserokopiarki nowej generacji, sterowane cyfrowo maszyny dziewiarskie, elektronicznie sterowany silnik spalinowy, różne systemy w technice samochodowej, obrabiarki sterowane numerycznie, roboty i manipulatory czy np. zabawki. Produktami mechatronicznymi są miniaturowe kamery video, odtwarzacze CD i wiele innych mikromaszyn. Są również duże maszyny rolnicze i drogowe nowej generacji, wielkogabarytowe systemy i linie produkcyjne.

Inżynierowie Materiałowi i Mechatronicy są poszukiwani obecnie w całej Europie zarówno przez firmy produkcyjne jak i instytucje badawcze. Zapewniając naszym studentom dostęp do najnowszej wiedzy, specjalistycznej aparatury oraz ułatwiając nawiązywanie międzynarodowych kontaktów naukowych (wyjazdy zagraniczne, stypendia i staże w renomowanych ośrodkach badawczo-naukowych) – tworzymy naszym studentom wyjątkowe warunki do studiowania oraz zdobywania kwalifikacji i umiejętności pilnie poszukiwanych na europejskim rynku pracy.

Jestem przekonany, że wybierając studia w naszym Instytucie zdobywają Państwo niepowtarzalną szansę budowania i rozwijania kariery zawodowej oraz osobistego rozwoju .

Do zobaczenia w naszym Instytucie!
 

prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Ratajski
Dyrektor Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej.