kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Dla kandydatów: Warunki do nauki
spis treści

Główny budynek Instytutu zlokalizowany jest w kampusie przy ulicy Racławickiej (blok F). Tu znajduje się sala wykładowa, specjalistyczne laboratoria oraz dziekanat i administracja Instytutu. W roku 2009 Instytut zostanie przeniesiony do nowych budynków przy ulicy Śniadeckich.

Laboratoria specjalistyczne:

 • Laboratorium Fizyki
 • Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
 • Laboratorium Materiałów Ceramicznych, Kompozytowych i Polimerowych
 • Laboratorium Powłok Galwanicznych i Badań Korozyjnych
 • Laboratorium Analiz Cieplnych i Chemicznych
 • Laboratorium Techniki Próżniowej
 • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Badań Strukturalnych
 • Laboratorium Tribologii
 • Laboratorium Technologii Cienkich Warstw
 • Laboratorium Napędów
 • Laboratorium Programowania Sterowników
 • Laboratorium Komputerowego Sterowania