kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Konkurs Wiedzy Politechnicznej - 2007

Konkurs Wiedzy Politechnicznej dla uczniów szkół średnich

II KWP - Zapowiedź

Bezpośrednio po zakończeniu I Konkursu Wiedzy Politechnicznej informujemy, że dnia 1.10.2008 zostanie oficjalnie ogłoszony II Konkurs Wiedzy Politechnicznej
Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej.

Regulamin Konkursu oraz harmonogram zostaną podane
w Ogłoszeniu Otwierającym Konkurs dnia 1.10.2008 roku.

Obecnie ustalone są już dwie kwestie: Zasady uczestnictwa oraz temat Konkursu.
Informujemy o tym w niniejszej Zapowiedzi, gdyż pozwoli to uczestnikom Konkursu na podjęcie stosownych prac na długo przed oficjalnym ogłoszeniem.

Zasady uczestnictwa

Konkurs dotyczy uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych, jednakże prace podzielone będą i oceniane niezależnie w dwóch grupach:

1) szkoły gimnazjalne,
2) szkoły ponad gimnazjalne.

Temat

Nazwa naszego Instytutu składa się z nazw trzech dziedzin wiedzy,
a mianowicie:

 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Technika Próżniowa

W tym aspekcie sformułowany jest następujący temat II Konkursu Wiedzy Politechnicznej:

OSIĄGNIĘCIA
MECHATRONIKI, NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ


Komentarz
Komisja Konkursowa oczekuje pisemnego opracowania, zawierającego opis najważniejszego, najistotniejszego albo najbardziej interesującego Twoim zdaniem osiągnięcia objętego tematem Konkursu.
Do opracowania wybierz jedno osiągnięcie w jednej z trzech wymienionych w temacie dziedzin wiedzy.

Opracowanie powinno zawierać:

 • określenie wybranego osiągnięcia,
 • ogólną charakterystykę,
 • szczegółowy opis z uwypukleniem i szerokim omówieniem podstaw fizycznych, znaczenia naukowego, technicznego i technologicznego,
 • omówienie praktycznych zastosowań wybranego osiągnięcia,
 • uzasadnienie dokonanego wyboru.

W ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie przede wszystkim:

 • oryginalnością ujęcia tematu,
 • samodzielnością sformułowań i osądów,
 • porządkiem i prostotą prezentacji myśli.

Prace redagowane metodą "kopiuj – wklej" nie będą brane pod uwagę.
Prace Wasze będą przedmiotem uwagi nie tylko Komisji Konkursowej, ale także związanych z naszym Instytutem uczelni, ośrodków badawczych i firm, które otoczą patronatem II Konkurs Wiedzy Politechnicznej IMNiTP. Przedstawimy je później, poprzez logo i stronę internetową.

Uwaga:
W razie poważnych wątpliwości dotyczących tematyki Konkursu, dręczącej potrzeby sugestii czy niezbędnej konsultacji, masz do dyspozycji 3 "Koła Ratunkowe" w postaci trzech adresów poczty elektronicznej:

Do zobaczenia w środę 1.10.2008


Konkurs Wiedzy Politechnicznej edycja 2007/08 rozstrzygnięty!

W sobotę, 5 kwietnia, o godzinie 10 rozpoczął się finał pierwszej edycji Konkursu Wiedzy Politechnicznej, zorganizowanego przez Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej. W Auli przy ulicy Racławickiej zgromadzili się uczestnicy Konkursu, opiekujący się nimi nauczyciele, a także liczne grono uczniów-obserwatorów. Nad całością przebiegu Konkursu, począwszy od jego ogłoszenia, aż do uroczystego finału, czuwał Zespół Organizacyjny w składzie: dr inż. Jan Staśkiewicz, dr inż. Tomasz Suszko, dr inż. Wiesław Walkowiak, dr inż. Bogdan Warcholiński oraz dr inż. Piotr Zaporski.

Na Konkurs napłynęło w sumie 51 prac uczniów z 18 różnych szkół z Koszalina, Kołobrzegu, Złocieńca, Słupska, Gościna, Goleniowa oraz Szczecinka. Bardzo dużą liczbę prac nadesłali uczniowie ze Szczecina. Pomimo, że Konkurs był adresowany do uczniów szkół średnich dopisali także uczniowie gimnazjów, prawie co czwarta praca była ich autorstwa…

Spośród trzech tematów konkursowych największą popularnością cieszył się temat dotyczący plazmy jako czwartego stanu skupienia materii. Zdecydowania większość uczniów biorących udział w Konkursie, bo prawie aż 80% wybrało ten właśnie temat. Także wśród finałowej piątki uczestników czterech z nich wygłosiło referat dotyczący plazmy.

Wszystkie prezentowane prace oceniało jury konkursowe w składzie:

 • prof. ndzw. dr hab. Jerzy Ratajski – przewodniczący
 • prof. ndzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński
 • prof. ndzw. dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak
 • prof. ndzw. dr hab. inż. Bogdan Wilczyński.

Po zakończeniu obrad jury postanowiło przyznać I miejsce oraz główną nagrodę Magdalenie Witkowskiej, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois w Koszalinie. Dalsze miejsca zdobyli:

II miejsce Dorota Rumbuć,
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich, Szczecin
III miejsce Paweł Dudek,
Zespół Szkół nr 8, Koszalin
IV miejsce Przemysław Różański,
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich, Szczecin
V miejsce Paulina Maćkowska,
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich, Szczecin

Ponadto jury postanowiło wyróżnić prace dziesięciu uczniów. W gronie osób wyróżnionych znaleźli się:

 1. Sebastian Choina,
  Zespół Szkół nr 9, Technikum Elektroniczne, Koszalin
 2. Kamil Doering,
  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich, Szczecin
 3. Arkadiusz Kułak,
  Zespół Szkół nr 9, Technikum Elektroniczne, Koszalin
 4. Agnieszka Kwiatkowska,
  Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego, Gimnazjum nr 2, Kołobrzeg
 5. Dorota Laskowska,
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Goleniów
 6. Dawid Lublewski,
  Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema, V Liceum Ogólnokształcące, Koszalin
 7. Marcin Pauter,
  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich, Szczecin
 8. Magdalena Stefanów,
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa, Złocieniec
 9. Adrian Tunowicz,
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, XVI Liceum Ogólnokształcące, Szczecin
 10. Agnieszka Wiśniewska,
  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich, Szczecin

Należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, zestawy upominków, a także okolicznościowe koszulki opatrzone logo Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej.

Całe spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze o czym można się przekonać zaglądając do galerii zdjęć »


Informacje archiwalne:

II Etap Konkursu Wiedzy Politechnicznej: [+]

Informacje o Konkursie: [+]

 

Zobacz również: