kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Konkurs Wiedzy Politechnicznej - formularz zgłoszeniowy

Konkurs Wiedzy Politechnicznej 2007/2008
dla uczniów szkół średnich

Prosimy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:

Nazwa szkoły:
Miejscowość:
Zgłaszamy uczestnictwo ucznia:
 
Wraz z nauczycielem opiekującym się (imię, nazwisko, telefon kontaktowy):
 

adres e-mail zgłaszającego nauczyciela:

 
 

  

Zgłoszenie można również pobrać w formie pliku Word,
wypełnić, wydrukować i wysłać faxem na numer 094 34 78 489:

Można je również przesłać pocztą na adres:

Konkurs Wiedzy Politechnicznej
Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej
Politechniki Koszalińskiej
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin

Zobacz również: