Strona główna

From Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej

Spis treści

Nowości:

03.10.2013 WM 1s. kierunki Energetyka, TZiŻCz, ZiIP, IM (zajęcia dr J. Mazur 02 i 03.10.2013)

 • Materiały dot. ostatnich zajęć - plik do pobrania lub podglądu online Elementy narzędziowni matematycznej (pdf, jeśli nie wiesz jak otworzyć lub pobrać - czytaj dalej na tej stronie).
 • Proszę przeczytać w zakresie treści zrealizowanych na zajęciach, zrobić przykłady i zadania.
 • Samodzielnie przerobić podrozdział dotyczący logarytmów.
 • ZiIP ma na następnych ćwiczeniach sprawdzian ze znaków sumy i iloczynu oraz logarytmów.

15.10.2013


Materiały dydaktyczne do laboratorium fizyki (i nie tylko)

Zawierają wybrane rozdziały opracowania, wydrukowanego w sem. zimowym 2010/11. Od wersji drukowanej różnią się tym, że zostały przeformatowane na format strony A4 i wąskie marginesy.
Są to pliki w formacie pdf - by je oglądać lub wydrukować trzeba mieć zainstalowaną przeglądarkę pdf, np. Foxit Reader http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/ lub Acrobat Reader http://get.adobe.com/reader/. Można je ściągnąć klikając podane linki i następnie zainstalować na swoim komputerze, są bezpłatne i spolonizowane.
Poniższe materiały dydaktyczne przeznaczone są zarówno do wydruku (jeśli nie wiesz jak je wydrukować zapytaj kolegów, koleżanki lub prowadzącego zajęcia) jak i do przeglądania w oknie przeglądarki internetowej (wystarczy kliknąć lewym klawiszem myszy na odnośniku, odnośnik jest wyróżniony niebieskim kolorem, jeśli wcześniej na niego już kliknąłeś to odcień koloru jest zmieniony), można też zapisać je na dysku (należy mając kursor myszy na danym odnośniku kliknąć prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję zapisz jako lub coś podobnego, w zależności od przeglądarki internetowej) i mieć do nich dostęp niezależnie od połączenia z internetem.

 1. Regulamin Laboratorium Fizyki (pdf)
 2. Sprawozdanie z ćwiczenia (pdf)
 3. Zasady opracowywania wyników pomiarów (pdf)
  Uwaga (21.06.2013): p. 3.2 poz. 2 dotyczący zaokrąglania niepewności pomiarowych jest nieprawidłowo rozumiany przez studentów, dlatego podaję kilka dodatkowych przykładów (dwie pierwsze cyfry znaczące są podkreślone):
  0,00124 ≈ 0,0013 (drugą cyfrę znaczącą zaokrąglam w górę, następne odrzucam)
  1,24 ≈ 1,3
  1245 ≈1300 (jeśli odrzucane cyfry znajdują się przed przecinkiem muszę w ich miejsce wpisać zera, przecinek nie musi być fizycznie - wystarczy ze moglibyśmy go wpisać, w tym przykładzie zapisując liczbę jako 1245,)
 4. Rachunek niepewności pomiarowych (pdf)
 5. Instrukcje do ćwiczeń w formacie pdf (jeden plik zawierający tylko ćwiczenia nr 1, 7, 24A, 24B, 27, 28, 50, 51, 52, 63, 68, pełen zestaw patrz Instrukcje do ćwiczeń), uwaga: zawiera wersję ćw. 51 z lab. 206-3H. Wersja lab. 206-5H różni się sposobem otrzymywania pola magnetycznego (cewki Helmholtza, a nie uzwojenie kołowe), w związku z czym jest nieco inny wzór na wytwarzane pole magnetyczne i na współczynnik e/m, inne są też warunki pomiarów. Dopóki wersja lab. 206-5H nie zostanie dołączona, proszę osoby mające zajęcia w 206-5H o uwzględnienie odpowiednich korekt lub korzystanie z Ćw. nr 51. Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu - II wersja ćwiczenia (sala 202). Wersja stanowiskowa jest oczywiście aktualna.
  errata - ćw. 63: str. 32 wzór na dole strony winien mieć postać \Delta P_{\dot z}= P_{\dot z}\left(\frac{\Delta U_{\dot z}}{U_{\dot z}}+\frac{\Delta I_{\dot z}}{I_{\dot z}}\right)
 6. Powtórzenie zagadnień dotyczących umiejętności rachunkowych (pdf)

Laboratorium Fizyki

 1. Instrukcje do ćwiczeń - zawiera pełen komplet instrukcji.
 2. Informacje organizacyjne - aktualnie strona pusta.
 3. Materiały dydaktyczne w Internecie.

 1. Dla autorów: redagowanie tekstu, wzorów matematycznych i tabel.