kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Nauka: Projekty badawcze
TEMAT OKRES REALIZACJI SKŁAD KONSORCJUM KIEROWNIK
PROJEKTY KRAJOWE:
"Opracowanie czujnika magnetycznego do pomiaru in situ wzrostu warstwy azotowanej w systemach monitorowania procesów azotowania gazowego"

w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/04/2006 pn. Rozwój nanotechnologii w inżynierii powierzchni
01.03.2007
-31.12.2008
Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej (IMNiTP-PK), Instytut Technologii Eksploatacji-Radom (ITeE), Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)-Warszawa prof. ndzw. dr hab. Jerzy Ratajski
"Inteligentne systemy sterowania procesami azotowania gazowego"

w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/04/2006 pn. Rozwój nanotechnologii w inżynierii powierzchni
01.03.2007
-31.12.2008
Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej (IMNiTP-PK), Instytut Technologii Eksploatacji-Radom (ITeE), Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)-Warszawa dr Jerzy Dobrodziej
"Metoda i aparatura do badań stabilności termicznej adhezyjnych warstw cienkich"

w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/09/2005 pn. Metoda i aparatura testowa w zakresie produktów, procesów i bezpieczeństwa technicznego
01.10.2005
- 30.09.2007
Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej (IMNiTP-PK) dr inż. Piotr Myśliński
"Prototyp systemu kontroli i sterowania procesem wieloźródłowego rozpylania magnetronowego oparty o emisyjną spektroskopię plazmy"

w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/04/2006 pn. Rozwój nanotechnologii w inżynierii powierzchni
01.03.2007
-
31.12.2008
Skład konsorcjum: Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej (IMNiTP-PK), Instytut Technologii Eksploatacji (ITeE Radom) dr inż. Witold Gulbiński
"Zestaw źródeł magnetronowych wraz z systemami zasilania do nanoszenia powłok wieloskładnikowych i wielowarstwowych"

w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/04/2006 pn. Rozwój nanotechnologii w inżynierii powierzchni
01.03.2007
-
31.12.2007
Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej (IMNiTP-PK), Instytut Technologii Eksploatacji (ITeE Radom) dr Tomasz Suszko
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE:
Projekt typu Exelence Network pn.: Complex Metalic Alloys 2005-2009 18 zespołów europejskich Lider pakietu badawczego, pn.: Badania własności tribologicznych-

dr inż. Witold Gulbiński
Sieć BalticNet-PlasmaTec - Technologia plazmy - rozwiązania dla nowych przedsięwzięć.
Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Polski (Województwa Zachodniopomorskiego)
01.07.2005
-
31.12.2007
Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej, Koszalin Politechnika Szczecińska, Szczecin, Instytut Fizyki Uniwersytetu w Greifswaldzie, Instytut Fizyki Plazmy Niskotemperaturowej, Greifswald, HAFF - Dichtungen GmbH, Ueckermünde, Mr. Ulrich Adam, Greifswald, Profil GmbH, Schwerin, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk dr inż. Piotr Myśliński
Wdrożenie nowoczesnych technologii próżniowo - plazmowych w wytwarzaniu narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych dla potrzeb przemysłu meblarskiego i leśno-drzewnego w Euroregionie Pomerania 01.10.2006
-
31.12.2007
Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej (IMNiTP-PK), Instytut Fizyki Plazmy Niskotemperaturowej w Greifswaldzie dr inż. Piotr Myśliński