kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Nauka: Publikacje
Wybierz rok:

2007

K. Lukaszkowicz, L. A. Dobrzański, M. Pancielejko; Mechanical properties of the PVD gradient coatings deposited onto the hot work tool steel X40CrMoV5-1;
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24 (2) (2007) 115-118.

A. Krella, A. Czyżniewski, Influence of the substrate hardness on the cavitation erosion resistance of TiN coating,
Wear 263 (2007) 395-401

P. Myslinski, P. Kamsa, A. Gilewicz, J. Staśkiewicz, Detection of Mechanical Effects of Adhesive Thin Films on Substrate Using the Modulated-Temperature Dilatometry (MTDIL),
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol.88(2007) 3, 737-740

A. Sylvestre, S. Kukiełka, D.M. Nguyen, W. Gulbiński, Y. Pauleau, Dielectric Properties of Nickel Containing Hydrogenated Amorphous Carbon Films Prepared by Microwave Plasma-Assisted Deposition Technique,
Rev.Adv.Mater.Sci. 15(2007), 185-191

M. Cwil, P. Konarski, W. Gulbiński, V.V. Uglov, Sims Depth Profiling of Thin Nitride- and Carbide-based Films for Hard Coating,
Rev.Adv.Mater.Sci. No 3, Vol. 15, 2007, pages 253-258

A. Czyżniewski, Characterisation of transfer layer and wear debris on various counterparts sliding against undoped and doped DLC coatings,
Plasma Processes and Polymers, 4 (2007) S231-S236.

A. Czyżniewski, Mechanical and tribological properties of Cr-DLC coatings deposited by ARC-MAG-RF PACVD hybrid method,
Plasma Processes and Polymers, 4 (2007) S225-S230.

T. Kiczkowiak, Sz. Grymek: Mathematical model assessment method with the pneumatic installation model as an example of application.
Polish Journal of Environmental Studies Vol.16, No 4B, 2007, 74–77.

P. Piskur, W. Tarnowski: Poly–optimization of coil in electromagnetic linear actuator.
[In:] Jabłoński R. et al. (eds): Recent Advances in Mechatronics, Springer Berlin 2007, 283–287

W. Tarnowski, Bui Bach Lam: Mathematical Model for the Multi-attribute Control of the air–conditioning in green houses.
[In:] R. Jabłoński et al. (eds). Recent Advances in Mechatronics Springer Berlin 2007, 111–115

K. Just, W. Tarnowski: Design of the magnetic levitation suspension for the linear stepping motor.
[In:] R. Jabłoński et al. (eds): Recent Advances in Mechatronics Springer Berlin 2007, 396–400

I. Maciejewski: The influence of active control strategy on working machines seat suspension behavior.
[In:] Jabłoński R. et al. (eds): Recent Advances in Mechatronics Springer Berlin 2007, 146-150

W. Tarnowski: Polioptymalizacja procesów nieliniowych.
Pomiary, Automatyka, Kontrola, Nr 8, 2007


2006

W. Gulbiński, Thin films of phases from the Ti-Si-C system,
DVG Conference on Vacuum Based Science and Technology, Darmstadt, October 2006, invited lecture

W. Gulbiński, Ti-Si-C system – the deposition of thin films,
ESF Exploratory Workshop on Carbon Based Nanocomposite Thin Films, Gdańsk, August 2006

W. Gulbiński, Cienkie warstwy do pracy w warunkach suchego tarcia w podwyższonych temperaturach,
Monografia Wydziału Mechanicznego Nr 127, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006, 174 strony, SN 0239-7129

W. Gulbiński, B. Warcholiński, T. Suszko, A. Gilewicz, Z. Kukliński, Właściwości tribologiczne cienkich warstw TiC-aC:H implantowanych krzemem,
Inżynieria Materiałowa 3 (2006) 395-398
 
Y. Pauleau, S. Kukielka, W. Gulbinski, L. Ortega, S.N. Dub, Structure and physical properties of nickel films deposited by microwave plasma-assisted cathodic sputtering,
J. ys. D: Appl. Phys. 39 (2006) 2803-2808

W. Gulbiński, T. Suszko, Thin films of Mo2N/Ag nanocomposite – the structure, mechanical and tribological properties,
Surf. at. Technol. 201(2006) 1469-1476

W. Gulbiński, T. Suszko, Thin films of MoO3-Ag2O binary oxides - the high temperature lubricants,
Wear, 261(7-8) (2006) 867-873.

T. Suszko, W. Gulbiński, J. Jagielski, Mo2N/Cu Thin Films - the Structure, Mechanical and Tribological Properties,
Surf. Coat. Technol., 200(22-23) (2006) 6288-629.

J. Ratajski, R. Olik, J.Tacikowski, T. Suszko, O. Łupicka, Intelligent control system for gaseous nitriding process,
La Metallurgia Italiana, 7-8 (2006) 22-27.

W. Gulbiński, T. Suszko, A. Gilewicz, B. Warcholiński, Z. Kukliński, Structure and High Temperature Tribological Properties of Ti-Si-C Nanocomposite Thin Films,
Surf. Coat. Technol., 200(14-15) (2006) 4179-4184.

S. Kukiełka, W. Gulbiński, Y. Pauleau, S. N. Dub, J. J. Grob, Composition, Mechanical Properties and Friction Behavior of Nickel/Hydrogenated Amorphous Carbon Composite Films,
Surf.Coat. Technol. 200(22-23) (2006) 6258-6262.

M. Pancielejko, Badanie zużycia warstw TiCN wytworzonych metodą katodowego odparowania łukowego na podłożach ze stali szybkotnącej SW7M,
Inżynieria Materiałowa, 5 (2006) 1166-1169.

P. Kamasa,P. Myslinski, M.Pyda, Experimental aspects of temperature-modulated dilatometry of polymers,
Thermochimica Acta 442(1-2), 2006, 48-51.

P. Kamasa, P. Myśliński, Changes of thermal, mechanical and magnetic properties of an amorphous Fe80Cr5B15 alloy during magnetic and structural phase transitions,
Central European Journal of Physics 4(2), 2006, 178-186.

D. Herman, W. Walkowiak, Kierowana krystalizacja tworzywa szklanokrystalicznego w aspekcie regulacji współczynnika odporności na kruche pękanie (KIC),
Polski Biuletyn Ceramiczny PAN –Ceramika/Ceramics, vol. 96 (2006) 245-253.

D. Herman, New generation of CBN grinding wheels bonded with glass-ceramic,
Advances in Science and Technology, 45 (2006) 1515-1519.

D. Herman, J. Plichta, K. Nadolny, New ceramic abrasive tools for rough and finishing grinding in one pass,
Materials Science Forum, 526 (2006) 163-168.

K. Reszka, J. Morgiel, J. Reszka, Structure and Properties of Alumina/Alumina/Pt laminar System Deposited on FeCrAl Steel by Thermal Oxidation and Vacuum Deposition Technique,
Journal of Microscopy, 224, 1 (2006) 46-48.

K. Reszka, Structure and Catalytic Testing of Hybrid Al2O3 Systems Deposited on Heat Resisting Steel Substrate by High-temperature Oxidation and PVD Methods,
Advances in Science and Technology, 45 (2006) 2110-2117.

A. Czyżniewski, A. Krella, Wytwarzanie i właściwości powłok TiN i CrN w zastosowaniu do ograniczenia zużycia elementów maszyn przez kawitację,
Inżynieria Materiałowa 3 (151) (2006) 360-363.

A. Krella, A. Czyżniewski, Cavitation erosion resistance of Cr-N coating deposited on stainless steel,
Wear 260 11-12 (2006) 1324-1332.

A. Krella, A. Czyżniewski, Niszczenie kawitacyjne nanokrystalicznej powłoki TiN wytworzonej na stali austenitycznej,
Problemy Eksploatacji 1 (60) (2006) 63-70.

K. Reszka, J. Rakoczy, P. Czuba, Właściwości strukturalne i katalityczne warstw kompozytowych Al2O3/Pt, wytworzonych na folii stalowej 0H18J5 metodą osadzania próżniowego i utleniania wysokotemperaturowego,
Materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, 15-18 marca 2006, 332-333.

R. Bogacz, K. Frischmuth, K.Lisowski: Interface Conditions and Loss of Stability for Stepped Columns,
submitted to Applied Mechanics and Materials, 2006.

Wilczyński B., Mróz Z.: Optimal design of machine components using notch correction and plasticity models.
Computers and Structures, 2006.

M. Neubauer, R. Oleśkiewicz, K. Popp, T. Krzyżyński: Optimization of damping and absorbing performance of shunted piezoelements utilizing negative capacitance.
Journal of Sound and Vibration Vol. 298 (2006), 84-107.

M. Neubauer, R. Oleśkiewicz: Suppression of Brake Squeal Using Shunted Piezoceramics.
ASME Conference On Engineering Systems Design and Analysis, 2006, Turin, ISBN: 0-7918-3779-3.

R. Oleśkiewicz, M. Neubauer, T. Krzyżyński: Vibration Control with Shunted Piezoceramics – The Energy Balance.
Mechatronics 2006, Heidelberg.

M. Neubauer, R. Oleśkiewicz: Brake Squeal Suppression with Shunted Piezoceramics – A Control Formalism,
Mechatronics 2006, Heidelberg.

P. Stępień, B. Bałasz: Simulation of the formation process of regular grooves on the ground surface.
4th Annual Industrial Simulation Conference, Palermo 2006, 269-276.

B. Wilczyński: Strength optimization of machine and structural components.
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, monografia, Koszalin 2006.

P. Stępień: Podstawy kształtowania regularnej struktury geometrycznej powierzchni w procesach szlifowania.
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, monografia, Koszalin 2006.


2005

W. Gulbiński, S. Kukiełka, Y. Pauleau, F. Thiery, Phase Composition and Tribological Properties of Copper/Carbon Composite Films,
Surf. Coat. Technol., 200(7) (2005) 2146-2151.

T. Suszko, W. Gulbiński, J. Jagielski, The role of surface oxidation in friction processes on molybdenum nitride thin films,
Surf. Coat. Technol., 194(2-3) (2005) 319-324.

W. Gulbiński, S. Mathur, H. Shen, T. Suszko, A. Gilewicz, B. Warcholiński, Evaluation of phase, composition, microstructure and properties in TiC/a-C:H thin films deposited by magnetron sputtering,
Appl. Surf. Sci., 239(3-4) (2005) 302-310.

P. Kamasa, P. Myślinski, M. Pyda, Thermal expansivity of polystyrene determined by multi-frequency dilatometry,
Thermochimica Acta 433(1-2), 2005, 93-97.

K. Nadolny, D. Herman, J. Plichta, Nowa generacja ściernic o strefowo zróżnicowanej budowie z ziarnami korundu spiekanego (SG) do realizacji procesu jednoprzejściowego szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych,
Obróbka ścierna w technikach wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (2005) s.83-89.

K. Reszka, J. Rakoczy, Zb. Żurek, A. Czyżniewski, A. Gilewicz, M. Homa, Catalytic properties of Al2O3 deposited by ion sputtering using DC and RF sources,
Vacuum 78 (2005) 149-155.

K. Reszka, J. Rakoczy, D. Murzyński, Właściwości katalityczne folii 0H18J5 modyfikowanej przez nałożenie cienkich warstw Al2O3 i Pt,
Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków 2005, str. 320-321.

K. Reszka, J. Rakoczy, J. Morgiel, Deposition of thin-film hybrid systems on FeCrAl steel substrate and testing their catalytic properties,
Journal of Internal Combustion Engines KONES, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2005, p.211-218.

K. Reszka, J. Rakoczy, Zb. Żurek, A. Czyżniewski, A. Gilewicz, M. Homa, Catalytic properties of Al2O3 deposited by ion sputtering using DC and RF sources,
Vacuum 78 (2005) 149-155.

A. Czyżniewski, Właściwości skojarzeń tarciowych z udziałem elementów pokrytych powłoką amorficznego węgla modyfikowanego tytanem,
Inżynieria Materiałowa 5 (147) (2005) 252-257.

V. A. Cimmelli, K. Frischmuth, Nonlinear effects in thermal wave propagation near zero absolute temperature,
Physica B 355 (2005), pp. 147–157.

K. Frischmuth, V.G. Tsybulin, Transition to Chaos and Appearance of a Continuous Family of Equilibria in a Cosymmetric System of Parabolic Equations,
Physics Letters A 338, 2005, 51–59.

R. Bogacz, A. Chudzikiewicz, K. Frischmuth, On the simulation of wear,
Machine Dynamics Problems 28 No 1 (4), 2004, 45–56.

T. Krzyżyński: Dynamika układów o niedostrojonych parametrach.
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005.

Sz. Grymek, T. Kiczkowiak: Conversion of the sonic conductance C and the critical pressure ratio b into the airflow coefficient µ.
Journal of Mechanical Science and Technology. Vol. 19, No 9, 2005, 1706–1710.

T. Kiczkowiak: Algorytmy i modele w projektowaniu pneumatycznych układów napędowych.
Monografia Wydziału Mechanicznego Nr 111 Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005.


2004

W. Gulbiński, T. Suszko, A. Gilewicz, B. Warcholiński, Z. Kukliński, Structure and High Temperature Tribological Properties of Ti-Si-C Nanocomposite Thin Film Coatings,
ICMCTF 2004, San Diego, Symposium E, Abstract EP-4, p. 82

W. Gulbiński, A. Gilewicz, T. Suszko, Z. Kukliński, B. Warcholiński, Metoda wyznaczania mikrotwardości cienkich warstw,
Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego, Politechnika Koszalińska, 33 (2004) 57-66
 
W. Gulbiński, T. Suszko, A. Gilewicz, B. Warcholiński, Z. Kukliński, Ti-Si-C Sputter Deposited Thin Film Coatings,
Surf. Coat. Technol., 180-181 (2004) 341-346.

W. Gulbiński, A. Gilewicz, T. Suszko, Z. Kukliński, B. Warcholiński, Właściwości tribologiczne cienkich warstw węglika tytanu nanoszonych metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego,
Inżynieria Powierzchni, 4 (2004) 51-57.

W. Kwaśny, L.A. Dobrzański, M. Pawlyta, W. Gulbiński, Fractal nature of surface topography and physical properties of the coatings obtained using magnetron sputtering,
J. Mat. Proc. Technol., 157-158(20) (2004) 188-193.

J. Ratajski, Model of growth kinetics of nitrided layer in the binary Fe-N system,
Zeitschrift fur Metallkunde, 95(9) 23, 2004.

D. Herman, J. Markul, Influence of microstructures of binder and abrasive grain on selected operational properties of ceramic grinding wheels made of alumina,
International Journal of Machine Tools and Manufacture, 44 (2004) 511-522.

M. Pancielejko, W. Precht, Structure, chemical and phase composition of hard titanium carbon nitride coatings deposited on HS 6-5-2 steel,
Journal of Materials Processing Technology, 157-158 (2004) 394-398.

P. Myśliński, W. Precht, L. Kukiełka, P. Kamasa, K. Pietruszka, P. Małek,
A possibility of application of MTDIL to the Residual stresses analysis:
The hard coating — substrate system
,
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 77(1), 2004, 253-258.

D. Herman, Budowa strefy przejściowej a-Al2O3–tworzywo szklanokrystaliczne z układu MAS,
Ceramika/Ceramics, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN, vol.84/2004, s.257-262.

P. Kamasa, P. Myśliński, J. Staśkiewicz, Instantaneous Coefficient of Thermal Expansion Determined by Temperature-modulated Dilatometry,
Czechoslovak Journal of Physics 54(4), 2004, 627-630.

W. Walkowiak, W. Precht, Influence of tribological conditions on the dry friction mechanism of PVD Zr–C:H hard coatings,
Journal of Materials Processing Technology, 157-158 (2004) 451-455.

D. Pakula, L.A. Dobrzanski, K. Golombek, M. Pancielejko, A. Křiž, Structure and properties of the Si3N4 nitride ceramics with hard wear resistant coatings,
Journal of Materials Processing Technology, 157-158 (2004) 388-393.

J. Rakoczy, Z. Żurek, M. Homa, B. Żmudzińska-Zurek, K. Reszka, Charakterystyka centrów aktywnych warstw tlenowych generowanych w procesie utleniania stali FeCrAl,
Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 17-19 marca (2004) 344-345.

K. Reszka, J. Rakoczy, Nowa metoda otrzymywania układów warstwowych Pt/Al2O3,
Materiały X Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Tematycznego „Adsorpcja i Kataliza w Ochronie Środowiska (III)”,
Poznań, 3 grudnia (2004) 123-129.

A. Czyżniewski, W. Precht, Deposition and some properties of nanocrystalline, nanocomposite and amorphous carbon based coatings for tribological applications,
Journal of Materials Processing Technology, 157-158C (2004) 274-283.

T. Krzyżyński, I. Maciejewski, S. Chamera: Modelling and simulation of active system of truck vibroisolation with biomechanical model of human body under real excitation.
VDI Berichte Nr 1821, Darmstadt, 2004, 377–390.

N. Chamier–Gliszczyński, T. Krzyżyński: On modelling three-stage system of receipt and automotive recycling.
Proc. REWAS’04 Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology, Madrit, Spain, September 2004, Vol.III, 2813-2814.

W. Tarnowski, T. Kiczkowiak (red.): Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania.
Tom III. WNT, Warszawa, 2004r.

W. Tarnowski: Modelowanie systemów.
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin, 2004.


2003

W. Gulbiński, T. Suszko, A. Gilewicz, B. Warcholinski, Z. Kuklinski, Ti-Si-C Sputter Deposited Thin Film Coatings,
E-MRS Spring Meeting Abstracts, Strasbourg 2003, Symposium G, G-VII-5

J. Ratajski, J. Tacikowski, M.A.J. Somers, Development of the compound layer of iron (carbo)nitrides during nitriding of steel,
Surface Engineering, Volume 19, Number 4, August 2003 , pp. 285-291(7).

W. Gulbiński, T. Suszko, B. Warcholiński, Cienkie warstwy węglików molibdenu MoCx nanoszone metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego,
Inżynieria Materiałowa 6 (2003) 490-494.

D. Herman, Podstawy wytwarzania i zastosowań nowych spoiw ceramicznych w narzędziach ściernych z tlenku glinu,
Monografia Nr 94, Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej, 2003.

W. Gulbiński, T. Suszko, W. Sienicki, B. Warcholiński, Tribological properties of silver and copper-doped transition metal oxide coatings,
Wear, 254 (2003) 129-135.

W. Gulbiński, T. Suszko, D. Pailharey, High load AFM friction and wear experiments on V2O5 thin films,
Wear, 254 (2003) 988-993.

L. A. Dobrzański, D. Pakuła, M. Pancielejko, Investigation of Properties of the Si3N4 Nitride Tool Ceramics Covered with Hard Surface Layers in the Prosess of CVD and PVD,
Proc. of 7th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2003, Llooret de Mar, Barcelona, Spain, 15-16 September (2003) 213-216.

W. Precht, A. Czyżniewski, Deposition and some properties of carbide/amorphous carbon nanocomposites for tribological application,
Surface and Coatings Technology 174-175 (2003) 979-983.

A. Czyżniewski, Deposition and some properties of nanocrystalline WC and nanocomposite WC/a-C:H coatings,
Thin Solid Films 433 1-2 (2003) 180-185.

A. Czyżniewski, Powłoki DLC w zastosowaniu do pokrywania elementów maszyn,
Inżynieria Materiałowa 6 (137) (2003) 435-438.

W. Kacalak, D. Lipiński, T. Krzyżyński: Applications of Fuzzy Methods to Disturbances Compensation in Processes of Fine Grinding,
Machine Dynamics Problems No 4, 2003, 93–100.

S. Głowiński, T. Krzyżyński: Forecasting of labour consumption for repairing of aircrafts by using the Arima model.
Proc. 4th IMACS Symposium on Methematical Modelling, Wiedeń 2003, 1175–1182.

W. Tarnowski, T. Kiczkowiak (red.): Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania.
Tom II. WNT, Warszawa, 2003.