kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
O nas: Cel
Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowy zespołów prowadzących badania we wzajemnie uzupełniających się dziedzinach wiedzy o materiałach, ich projektowania i przetwarzania, a także systemach sterowania procesami technologicznymi, projektowania mechanizmów i układów sterujących.

Strategicznym celem Instytutu jest działanie na rzecz gospodarczego rozwoju regionu Pomorza Środkowego, a w szerszym kontekście euroregionu Pomerania, w oparciu o przyjazne środowisku naturalnemu, czyste technologie próżniowo-plazmowe oraz zawansowane systemy sterowania i automatyzacji w produkcji. W tym celu prowadzone są w Instytucie prace badawcze obejmujące projektowanie i wytwarzanie nowych materiałów ceramicznych oraz funkcjonalnych materiałów nanokompozytowych nanoszonych, głównie metodami próżniowo-plazmowymi, na elementy narzędzi i mechanizmów. Równolegle rozwijane są nowoczesne systemy kontroli i sterowania, projektowane i budowane są mikro-roboty oraz układy automatyki przemysłowej.

Potencjał naukowy i badawczy Instytutu stanowi bazę dla prowadzonej w nim działalności dydaktycznej na kierunkach Mechatronika i Inżynieria Materiałowa.
W trakcie studiów każdemu przedmiotowi przypisane są określone punkty ECTS (Europejski System Transferu Punktów). System ten umożliwia kontynuację studiów w dowolnym kraju europejskim. Kierunek kształcenia Mechatronika zapewnia studentom uzyskanie wiedzy, między innymi z teorii maszyn i mechanizmów, robotyki i dynamiki układów fizycznych.
Studenci kierunku Inżynieria Materiałowa zdobywają szeroką wiedzę z fizyki próżni i fizyki plazmy niskotemperaturowej, zasad projektowania i konstrukcji technologicznych urządzeń próżniowych czy poznanie istoty fizycznej procedur stosowanych w różnego rodzaju technologiach wykorzystujących próżnię.

Studenci obu kierunków uzyskują wszechstronne wykształcenie. Podczas studiów rozwijają umiejętności logicznego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów oraz formułowania i rozwiązywania problemów. Dlatego absolwenci Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej nie mają problemów ze znalezieniem pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą.