kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
O nas: Opinie
Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz
Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej
Prezes Zarządu Franciszek Sobczak
Zakład Techniki Próżniowej TEPRO SA w Koszalinie
Prezes Adam Urbanowicz
Koszalińskie Fabryki Narzędzi VIS
Prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz
Instytut Technologii Eksploatacji
Państwowy Instytut Badawczy Radom
Prof. dr hab. Krzysztof J. Kurzydłowski
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej