kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Partnerzy

INSTYTUT PROWADZI WSPÓŁPRACĘ
Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI:

ISRINGHAUSEN GMBH & CO. KG
Testlaboratory
Lemgo, Niemcy
www.isri.de
UNIVERSITY OF HANNOVER
Institute of Robotics
Hannover, Niemcy
www.ifr.uni-hannover.de
TRW AUTOMOTIVE
Institute of Noise, Vibration and Harshness
Koblenz, Niemcy
www.trw.de
INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
Warszawa
prof. dr inż. Jan Tacikowski,
doc. dr hab. inż. Jerzy Michalski
www.imp.edu.pl
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB
Radom
prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz,
dr Jerzy Dobrodziej
www.itee.radom.pl
INSTITUTE OF LOW TEMPERATURE PLASMA PHYSICS
Greiswald (Germany)
prof. dr K. D. Weltman
www.inp-greifswald.de
UNIVERSITY OF GREIFSWALD
Institute of Physics
prof. dr K. Fesser
www.physik.uni-greifswald.de
TECHNOLOGY CENTRE OF WESTERN POMERANIA
Greifswald
Manager: Mario Kokowsky
www.technologiezentrum.de
TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK
Lyngby (Kopenhaga)
prof. dr M. A. J. Somers
www.mek.dtu.dk
Research Institute for State Physics and Optics, Hungarian Academy of Science,
Budapest
www.szfki.hu/general.html

Odwiedź również:

Portal NANONET.PL

www.nanonet.pl