kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Studia podyplomowe

KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE
DLA NAUCZYCIELI

„NAUCZANIE FIZYKI I TECHNIKI”

 • Fizyka współczesna
 • Techniki cyfrowe, mikroprocesorowe i komputerowe
  wspomagające nauczanie fizyki
 • Zautomatyzowany pokaz, eksperyment i symulacje

Studia dla osób wykonujących zawód nauczyciela lub posiadających kwalifikacje nauczycielskie

 • doskonalenie umiejętności i aktualizacja wiedzy w zakresie fizyki i techniki,
 • ułatwienie awansu zawodowego,
 • poszerzenie kwalifikacji o nauczanie fizyki i techniki.

Do pobrania:

kwestionariusz.doc [23 KB]

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Potwierdzenie:

 • ukończenia studiów wyższych z minimalnym przygotowaniem matematycznym (algebra, rachunek różniczkowy i całkowy, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka)
 • potwierdzenie kwalifikacji lub wykonywania zawodu nauczyciela,
 • oświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ lub zobowiązanie do odbycia kursu języka angielskiego,

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej ,
 • Ksero dowodu osobistego,
 • 2 fotografie o wymiarze 37x52mm,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  w wysokości 100 zł na konto:
  Politechnika Koszalińska, Kredyt Bank S.A. I/O Koszalin
  2915 0010 9612 1090 0360 170000
  tytuł wpłaty:
  opłata rekrutacyjna Studia podyplomowe IMNiTP Nauczanie Fizyki i Techniki

Termin składania podań upływa dnia 29 lutego 2008

Politechnika Koszalińska Instytut Mechatroniki,
Nanotechnologii i Techniki Próżniowej
ul. Racławicka 15-17 pok. 111, tel. 094 34 78 442, 094 34 78 345

Treści wg standardów kształcenia kierunku Fizyka Techniczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia zał.7 poz. 35 Dz.U. 2007 nr 176 poz.1166 oraz wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli Dz.U. 207 poz. 2110.