kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Rekrutacja 2008/2009
Spis treści:Informacja o kierunkach studiów

Uwaga – nowość:
Kształcimy na kierunkach zamawianych – więcej informacji »

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną (kierunki.pdf [1251 KB]) na temat Instytutu i nowo utworzonych kierunków studiów oraz z programem studiów na kierunkach:

Inżynieria Materiałowa:
- program_inzynieria.xls [23 KB]
lub
- program_inzynieria.pdf [27 KB]więcej o Inżynierii Materiałowej »

Mechatronika:
- program_mechatronika.xls [29 KB]
lub
- program_mechatronika.pdf [20 KB]więcej o Mechatronice »


Terminy

Rekrutacja - II termin:

Studia I-go stopnia i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:

 • składania dokumentów - do 29 września 2008 r. (do godz. 14.00).
 • ogłoszenie listy osób przyjętych - 30 września 2008 r. (do godz. 15.00).

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)
składają następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne (nowa matura)
  lub dojrzałości (stara matura) w oryginale,
 • podanie* o przyjęcie na studia: z określeniem instytutu,
  kierunku oraz rodzaju studiów
 • wypis z dowodu osobistego (ksero),
 • 4 fotografie o wymiarze 37 × 52 mm,
 • orzeczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty administracyjnej
  w wysokości 80,- zł na konto:
  • Politechnika Koszalińska, Kredyt Bank S.A. I O/Koszalin
   29150010961210900360170000
   Na dowodzie wpłaty należy w tytule wpłaty napisać:
   „za postępowanie kwalifikacyjne na kierunku ................”

*) formularz podania można pobrać: podan.doc [58 KB] lub podan.pdf [40 KB], lub wygenerować poprzez system elektronicznej rejestracji kandydatów ze strony
www.rekrutacja.tu.koszalin.pl

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie)
zamiast świadectwa maturalnego (nowa matura)
lub dojrzałości (stara matura) składają dyplom ukończenia studiów I stopnia.

UWAGA:

 • Kandydat wnosi jedną opłatę jeżeli ubiega się o przyjęcie
  na kierunki prowadzone w ramach jednego wydziału/instytutu.
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne nie podlega zwrotowi..
 • Podane konto przeznaczone jest wyłącznie do opłaty rekrutacyjnej.

Adres Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej

Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej
Instytutowa Komisja Rekrutacyjna
75-620 Koszalin
ul. Racławicka 15-17, blok F

tel. 094 3478-345
fax 094 3478-489

e-mail: imnitp@tu.koszalin.pll


Zasady rekrutacji

Do pobrania: Zasady rekrutacji Zasady.pdf [168 KB]


Skład Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej

Przewodniczący: dr inż. Stefan Bartkiewicz
Sekretarz: mgr Roman Olik

Członkowie:

 • dr inż. Igor Maciejewski
 • dr Jan Mazur
 • mgr inż. Elżbieta Szypowska
 • dr inż. Bogdan Warcholiński
 • dr inż. Piotr Zaporski
 • dr Janusz Żmijan

Listy przyjętych

Lista przyjętych na I sem. studiów stacjonarnych I-go stopnia:

InMat. – Inżynieria Materiałowa, Mtr. - Mechatronika

Andracki Krzysztof (war.) InMat.
Badeński Paweł Mtr.
Bałdowski Eryk InMat.
Bąk Łukasz Mtr.
Bernat Szymon Mtr.
Blichar Artur Mtr.
Chyliński Jarosław (war.) Mtr.
Czernik Michał InMat.
Derwisz Jakub Mtr.
Fleran Michał Mtr.
Gackowski Andrzej Mtr.
Grzesiak Grzegorz Mtr.
Halasz Michał Mtr.
Jarczak Sławomir Mtr.
Jakubowska Anna (war.) InMat.
Kaczmarski Szymon Mtr.
Kaźmierczak Damian Mtr.
Kołacki Dariusz Mtr.
Latek Bartosz Mtr.
Matuszewski Kamil Mtr.
Mroczek Krzysztof InMat.
Okuniewski Hubert Mtr.
Opyd Mateusz Mtr.
Pander Adam Mtr.
Połoczański Paweł Mtr.
Ratański Robert Mtr.
Rosiek Sławomir (war.) Mtr.
Sajnóg Szymon Mtr.
Spychała Agnieszka Mtr.
Stawski Paweł Mtr.
Wieczorek Dariusz Mtr.
Wieczorek Karol Mtr.
Winckiewicz Beata InMat.
Wojsa Mateusz Mtr.
Wojtalik Adrian Mtr.

Lista przyjętych na I sem. studiów niestacjonarnych I-go stopnia:

Kierunek: Mechatronika

Depka Prondzinski Andrzej Mtr.
Dziamski Dawid Mtr.
Dydo Krzysztof Mtr.
Koceba Mariusz Mtr.
Kołek Piotr Mtr.
Majewska Beata Mtr.
Mazurek Andrzej Mtr.
Mering Paweł Mtr.
Niemczyk Krzysztof Mtr.
Orlikowski Jarosław Mtr.
Papis Roman Mtr.
Pozorski Paweł Mtr.
Rogacewicz Krzysztof Mtr.
Stolarczyk Marcin Mtr.
Tarkowski Marcin Mtr.
Theil Mirosław Mtr.
Tucholski Bartosz Mtr.
Węsierska-Bryła Olga Mtr.

Lista przyjętych na I semestr
studiów niestacjonarnych II-go stopnia:

Kierunek: Mechatronika (zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim)

Hincke Maciej Mtr.
Kabat Krzysztof Mtr.
Rosiak Przemysław Mtr.
Wilk Krzysztof Mtr.

Warunki studiowania

Studenci i Doktoranci Politechniki Koszalińskiej korzystają z wielu form pomocy materialnej.

Przytoczone niżej zasady są istotnymi fragmentami Regulaminu jaki obowiązuje od roku akademickiego 2006/2007.

Postanowienia ogólne:

 1. Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów/doktorantów studiów stacjonarnych, wieczorowych, niestacjonarnych i eksternistycznych Politechniki Koszalińskiej, są:
  • stypendium socjalne,
  • stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
  • stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
  • stypendium mieszkaniowe,
  • stypendium na wyżywienie,
  • zapomogi.
 2. Podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów/doktorantów dokonuje Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego (Parlament Studentów).
 3. Świadczenia, o których mowa w pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 są przyznawane na wniosek studenta/doktoranta przez komisje stypendialne powołane przez Dziekana. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest bez konieczności składania wniosku przez studenta.
 4. Świadczenia pomocy materialnej w formie stypendiów przysługują przez okres do 9 miesięcy dla studentów i 10 miesięcy dla doktorantów w roku akademickim i przyznawane są na każdy semestr odrębnie.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:


Domy studenckie

Domy studenckie Politechniki Koszalińskiej:


Studia na Politechnice Koszalińskiej

Szersza informacja o studiach na Politechnice Koszalińskiej:


Do pobrania