kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Spotkanie podsumowujące

W dniu 19 marca 2008 w Sali Senatu Politechniki Koszalińskiej odbyło się spotkanie podsumowujące transgraniczne działania w ramach projektu sieć BalticNet PlasmaTec Programu Unii Europejskiej INTERREG III A realizowanego w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej oraz inaugurującego prace nad powołaniem międzynarodowego CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII PLAZMOWYCH w ramach Programu INTERREG IV A.

W trakcie spotkania odczytano listy do uczestników spotkania, w tym od Premiera Jerzego Buzka Europosła do Parlamentu Unii Europejskiej, Wojewody Zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza, Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krystka, Posłów Mariana Glińskiego i Stanisława Gawłowskiego oraz Pani Małgorzaty Bogackiej - Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Uczestnicy spotkania: od lewej Prezes Zarządu Stowarzyszenia BalticNet PlasmaTec Profesor Klaus Dieter Weltmann, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, Rektor Politechniki Koszalińskiej, Prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński