kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Struktura Instytutu

Dyrekcja

Dyrektor
 – prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski – 103 F, tel. 094 3478 242

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju i Współpracy z Przemysłem
– dr Jan Sta¶kiewicz – 124 F, tel. 094 3478 429

Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
– dr inż. Stefan Bartkiewicz – 111 F, tel. 094 3478 442

Sekretariat

 • mgr Dominika D±browska – 106 F, tel. 094 3478 345, fax 094 3478 489

  Specjalista do spraw ekonomicznych:
 • mgr Karina Grze¶kowiak – 107 F, tel. 094 3478 407

Dziekanat

 • mgr Barbara Gawlik – 111 F, tel. 094 3478 442

Zakład Mechaniki Materiałów
i Nanomechaniki Obliczeniowej

 • prof. nadzw. dr hab. inż. Bogdan Wilczyński – 120 D (kierownik),
  tel. 094 3478 273
 • prof. nadzw. dr hab. Jarosław Rybicki – 7c D, tel. 094 3478 480
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Kurt Frischmuth – 7b D, tel. 094 3478 275

Zakład Mechatroniki i Mechaniki Stosowanej

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński – 103 A (kierownik),
  tel. 094 3478 620
 • dr inż. Norbert Chamier Gliszczyński – 120 C, tel. 094 3478 498
 • dr inż. Igor Maciejewski – 103 A, tel. 094 3478 395
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Stępień – 118 C, tel. 094 3478 277
 • dr inż. Andrzej Perec – 7c D, tel. 094 3478 480
 • mgr inż. Robert Ole¶kiewicz – 103 A, tel. 094 3478 395
 • dr inż. Sebastian Chamera – 103 A, tel. 094 3478 395

Zakład Napędów i Sterowań

 • prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak – 202 H, (kierownik),
  tel. 094 3478 388
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski – 102 A, tel. 094 3478 290
 • doc. dr inż. Zenon Ociepa – 305 H, tel. 094 3478 233
 • dr inż. Piotr Zaporski – 206 H, tel. 094 3478 414
 • doc. dr inż. Stefan Bartkiewicz – 111 F, tel. 094 3478 442

Zakład Projektowania Materiałów i Procesów

 • prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski – 103 F (kierownik), tel. 094 3478 242
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Burakowski – 103 F, tel. 094 3478 242
 • dr Janusz Żmijan – 307 F, tel. 094 3478 443
 • mgr Roman Olik – 108 F, tel. 094 3478 445

strona internetowa ZPMiP »

Zakład Nanotechnologii Próżniowo-Plazmowych

 • prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński – 207 F (kierownik),
  tel. 094 3478 227
 • dr inż. Andrzej Czyżniewski – 204 F, tel. 094 3478 447
 • dr Kazimierz Reszka – 105 F, tel. 094 3478 344
 • dr inż. Bogdan Warcholiński – 203 F, tel. 094 3478 343,
  tel. 094 3478 465

Zakład Podstaw Nauki o Materiałach
i Ceramiki Technicznej

 • dr inż. Wiesław Walkowiak – 210 F (p. o. kierownika), tel. 094 3478 405
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Daniela Herman – 205 F, tel. 094 3478 346,
  tel. 094 3478 491
 • dr inż. Mieczysław Pancielejko –210 F, tel. 094 3478 405
 • dr Janina Reszka – 206 F, tel. 094 3478 489
 • mgr inż. Elżbieta Szypowska – 206 F, tel. 094 3478 349

Zakład Fizyki

 • dr Tomasz Suszko – 207 F (p.o. kierownika), tel. 094 3478 227
 • prof. nadzw. dr hab. Waldemar Pastusiak – 306 F, tel. 094 3478  206
 • doc. Jan Sta¶kiewicz – 124 F, tel. 094 3478 429
 • dr Jan Mazur – 308 F, tel. 094 3478 427

¦rodowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej

 • dr inż. Piotr My¶liński – 303 F (kierownik), tel. 094 3478 341
 • Wiesława Gil – 304 F, tel. 094 3478 342, fax 094 3478 499
 • mgr inż. Adam Gilewicz –118 F, tel. 094 3478 410, tel. 094 3478 245
 • mgr inż. Bogdan Goluch – 120 F, tel. 094 3478 245
 • mgr inż. Zbigniew Kukliński – 120 F, tel. 094 3478 245

Centralne Laboratorium Instytutu

 • doc. dr inż. Zenon Ociepa – 305 H (kierownik), tel. 094 3478 233
 • mgr Małgorzata Okińczyc – 202 F, tel. 094 3478 221
 • mgr Włodzimierz Szwej – 202 F, tel. 094 3478 221
 • Ryszard Gritzman – 201 F, tel. 094 3478 491, tel. 094 3478 318
 • mgr inż. Jan Kwiatkowski – 126 F, tel. 094 3478 492
 • mgr inż. Jerzy Bednarczyk –115 H, tel. 094 3478 415
 • mgr inż. Oliwia Łupicka – 202 F, tel. 094 3478 221

   
 • Laboratorium Fizyki – 202 F, 309 F dydaktyczne
 • Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej – 301 F, 302aF, 310 F
 • Laboratorium Materiałów Ceramicznych, Kompozytowych i Polimerowych -
  110 F, 201 F
 • Laboratorium Powłok Galwanicznych i Badań Korozyjnych – dydaktyczne 208 F
 • Laboratorium Analiz Cieplnych i Chemicznych I – 127 F
 • Laboratorium Analiz Cieplnych i Chemicznych II – 109aF
  badawcze K. Reszka
 • Laboratorium Techniki Próżniowej – 115aF, 116F, 116aF, 118F, 119F, 302bF
 • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Badań Strukturalnych – 104 F, 125 F,126F, 128F, 129F, 130F, 131F
 • Laboratorium Tribologii – 117 F badawcze
 • Laboratorium Technologii Cienkich Warstw – 115 F, 209 F
 • Laboratorium Napędów – 201 H
 • Laboratorium Programowania Sterowników – 110 H i 111 H
 • Laboratorium Komputerowego Sterowania – 111 H
 • Laboratorium Projektowania Materiałów i Procesów – 109b
 • Laboratorium Podstaw Mechatroniki – 110 C
 • Laboratorium Systemów Aktywnych – 110 C