kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
STUDIA


Studenci kierunku budownictwo
INSTYTUT MECHATRONIKI NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
zaprasza na:

 • równoległe studia inżynierskie*) oraz
 • uzupełniające studia drugiego stopnia**).

na kierunku Inżynieria Materiałowa
w zakresie dyplomowania „Wytwarzanie materiałów budowlanych”

*) STUDENT STUDIÓW DZIENNYCH MOŻE POZA SWOIM KIERUNKIEM STUDIOWAĆ RÓWNOLEGLE NA INNYCH KIERUNKACH KSZTAŁCENIA TAKŻE NA INNYCH UCZELNIACH.

**) ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA MOŻE PODJĄĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA INNYM KIERUNKU KSZTAŁCENIA JEŚLI ZREALIZUJE 60 % TREŚCI STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NOWEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA.


Do pobrania:

 • Informacje ogólne
 • Przykład sposobu i pracochłonności równoległych studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria Materiałowa
 • KWALIFIKACJE INŻYNIERA MATERIAŁÓW W ZAKRESIE DYPLOMOWANIA WMB „WYTWARZANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”
 • Plan studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa dla studentów kierunku budownictwo

studia_II_stopnia_bud.doc [162 KB]


KWALIFIKACJE INŻYNIERA MATERIAŁÓW W ZAKRESIE DYPLOMOWANIA WMB „WYTWARZANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”

Wiedza z zakresu technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów ceramicznych zarówno jednofazowych jak i kompozytów o osnowie ceramicznej. Komputerowe wspomagania analizy naprężeń i modelowanie mikrostruktury kompozytów Zakres obejmuje metodykę wytwarzania i przetwarzania proszków substancji ceramicznych w zróżnicowanym stopniu zdyspergowania poczynając od mikro aż do nanoproszków.

 • otrzymywanie, preparatyka i charakterystyka proszków i nanoproszków ceramicznych,
 • formowanie wyrobów ceramicznych z proszków i nanoproszków,
 • techniki spiekania i inne metody konsolidacji proszków,
 • projektowanie i modelowanie właściwości mechanicznych ceramiki.

MOŻLIWE STANOWISKA PRACY I ROLE ZAWODOWE

Pracownicy laboratoriów chemicznych, odbiorczych i certyfikujących; głównie w takich zakładach jak: cementownie, zakłady wapiennicze, zakłady produkujące spoiwa gipsowe suche zaprawy, beton towarowy, prefabrykaty betonowe, beton komórkowy, kruszywa naturalne i sztuczne, ceramiczne wyroby wypalane, wyroby silikatowe, szkło, wełnę mineralną i inne izolacyjne materiały budowlane.

Inżynier jakości

 • Użytkowanie aparatury laboratoryjnej do badania struktury i własności, odbioru jakościowego a także certyfikowania materiałów budowlanych.

Inżynier projektant/technolog

 • Użytkowanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego do projektowania materiałów i elementów budowlanych.
 • Planowanie i nadzorowanie procesów wytwarzania materiałów budowlanych.