kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
STUDIA


Studenci studiów technicznych pierwszego stopnia
INSTYTUT MECHATRONIKI NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
zaprasza na:

 • równoległe studia inżynierskie*) oraz
 • uzupełniające studia drugiego stopnia**).

na kierunku Inżynieria Materiałowa

*) STUDENT STUDIÓW DZIENNYCH MOŻE POZA SWOIM KIERUNKIEM STUDIOWAĆ RÓWNOLEGLE NA INNYCH KIERUNKACH KSZTAŁCENIA TAKŻE NA INNYCH UCZELNIACH.

**) ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA MOŻE PODJĄĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA INNYM KIERUNKU KSZTAŁCENIA JEŚLI ZREALIZUJE 60 % TREŚCI STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NOWEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA.


Do pobrania:

 • Informacje ogólne
 • KWALIFIKACJE ABSOLWENTA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • Przykład sposobu i pracochłonności równoległych studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria Materiałowa
 • Plan studiów równoległych na kierunku Inżynieria Materiałowa dla studentów kierunków mechanicznych

studia_II_stopnia_im.doc [158 KB]


KWALIFIKACJE ABSOLWENTA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

WIEDZA

 • fizyka, chemia, informatyka, budowa maszyn, automatyka i elektronika;
 • nauka o materiałach inżynierskich: metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz metody kształtowania i badania struktury i własności materiałów;
 • dobór materiałów inżynierskich, technologie wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu;
 • nowoczesne technologie warstwy wierzchniej, odpornej na korozję, erozję, ścieranie i wysokotemperaturowe niszczenie;
 • skład chemiczny, technologia wytwarzania, struktura i własności oraz metod badań i sterowania jakością.

UMIEJĘTNOŚCI

 • użytkowanie aparatury do badania struktury i własności materiałów inżynierskich;
 • użytkowanie oprogramowania komputerowego do oceny jakości i doboru materiałów;
 • zarządzanie i kierowanie zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów.

MOŻLIWE STANOWISKA PRACY I ROLE ZAWODOWE

 • Inżynier jakości
 • Inżynier projektant / technolog