kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
STUDIA


Studenci studiów technicznych pierwszego stopnia
INSTYTUT MECHATRONIKI NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
zaprasza na:

 • równoległe studia inżynierskie*) oraz
 • uzupełniające studia drugiego stopnia**).

na kierunku Mechatronika

*) STUDENT STUDIÓW DZIENNYCH MOŻE POZA SWOIM KIERUNKIEM STUDIOWAĆ RÓWNOLEGLE NA INNYCH KIERUNKACH KSZTAŁCENIA TAKŻE NA INNYCH UCZELNIACH.

**) ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA MOŻE PODJĄĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA INNYM KIERUNKU KSZTAŁCENIA JEŚLI ZREALIZUJE 60 % TREŚCI STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NOWEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA.


Do pobrania:

 • Informacje ogólne
 • Przykład sposobu i pracochłonności równoległych studiów inżynierskich na kierunku Mechatronika, uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Mechatronika lub studiów równoległych i uzupełniających jednocześnie
 • Sylwetka absolwenta kierunku Mechatronika
 • Plan studiów równoległych na kierunku Mechatronika dla studentów kierunków elektrycznych
 • Plan studiów równoległych na kierunku Mechatronika dla studentów kierunków mechanicznych
 • 60% planu studiów jako podstawa kwalifikacji na studia magisterskie na kierunku Mechatronika bez konieczności wyznaczenia różnic programowych. Dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia innych kierunków kształcenia.

studia_II_stopnia_mech.doc [443 KB]


Sylwetka absolwenta kierunku Mechatronika

Wiedza

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu:

 • mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn
 • elektroniki,
 • informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania.

posiadają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu eksploatacyjnym.

Umiejętności praktyczne

Absolwenci są przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją; wytwarzaniem; sprzedażą; eksploatacją; serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Inne kompetencje

Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Możliwe stanowiska pracy i role zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy w roli inżynierów utrzymania ruchu
w rozmaitych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane na przykład:

 • w komunikacji,
 • w energetyce,
 • w służbie zdrowia i innych.

w zakładach przemysłowych wszystkich działów gospodarki, eksploatujących i serwisujących aparaturę technologiczną o charakterze mechatronicznym na przykład:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w przemyśle spożywczym,
 • farmaceutycznym,
 • poligraficznym i innych,

Absolwenci mogą także występować w rolach:
inżynierów konstruktorów i technologów montażu w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne: elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym.