kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Zakład Projektowania
Materiałów i Procesów
Zakład Projektowania Materiałów i Procesów

Witamy na stronach ZPMiP

Tematyka badawcza, którą zajmujemy się w naszym Zakładzie, obejmuje szerokie spektrum zjawisk i zagadnień towarzyszących procesom obróbek powierzchniowych: azotowania gazowego, kształtowania warstwy wierzchniej metodą nagniatania oraz nanoszenia powłok techniką PVD. Szczególną uwagę w pracach badawczych poświęcamy procesowi azotowania gazowego, począwszy od analizy reakcji na granicy gaz-metal, poprzez badania przemian fazowych i magnetycznych w warstwie azotowanej, opracowywanie modeli matematycznych kinetyki wzrostu warstwy, a kończąc na budowaniu czujników procesu i projektowaniu układów kontroli procesu nowej generacji. W zasadzie działania tych układów stosuje się metody sztucznej inteligencji.

Zespół nasz wniósł istotny wkład w budowę modeli procesu azotowania. Zaproponowany model opisujący wzrost poszczególnych stref warstwy azotowanej w warunkach quasirównowagi dyfuzji jest prostym i wygodnym narzędziem, umożliwiającym zarówno wyznaczenie współ-czynników dyfuzji azotu w mono-fazowych strefach warstwy, jak i prognozowanie ich wzrostu w funkcji czasu procesu i składu atmosfery azotującej (potencjału azotowego).

W zakresie projektowania czujników procesu azotowania zespół jako pierwszy na świecie zapoczątkował badania dotyczące opracowania czujnika reagującego na wzrost warstwy azotowanej. W zasadzie działania czujnika wykorzystujemy zmiany własności elektromagnetycznych azotowanego materiału wywołane przemianami fazowymi towarzyszącymi wzrostowi warstwy azotowanej. Czujnik ten wraz z zaproponowanym układem automatycznego sterowania procesem stanowi nowatorskie, oryginalne rozwiązanie.

Inny obszar naszej działalności badawczej obejmuje budowę systemów ekspertowych umożliwiających wybór właściwej obróbki powierzchniowej, lub odpowiedniego kojarzenia różnych komplementarnych obróbek zwiększających żywotność elementów danego węzła trybologicznego. Budujemy również inteligentne bazy danych oraz systemy ekspertowe służące do wyboru optymalnego algorytmu zmian parametrów procesu właściwej obróbki powierzchniowej.