kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Zakład Projektowania
Materiałów i Procesów
ZPMiP - Publikacje
Wybierz rok:

2008

Ratajski Jerzy; Suszko Tomasz, Modelling of the nitriding process,
Journal of Materials Processing Tech. Volume: 195, Issue: 1-3, January 1, 2008, pp. 212-217.


2007

J. Ratajski, D. Lipiński, T. Suszko, J. Dobrodziej, J. Michalski, Development of the inteligent tools for designing of the nitriding processes.
Inżynieria Materiałowa 3-4, 2007.

Lipiński D., Ratajski J.: Modelling of the microhardness profile in nitrided layer by artificial network,
Lecture Notes in Computer Science, 4682/2007, 245-252.

Dobrodziej J., Ratajski J., Michalski J., Suszko T., Komputerowe wspomaganie procesu azotowania gazowego z wykorzystaniem symulacji i metod sztucznej inteligencji,
Inżynieria Powierzchni, 3/2007, 82-93,

Michalski J., Tacikowski J., Dobrodziej J., Wojutyński J., Ratajski J., Suszko T.: Numeryczna symulacja potencjału azotowego i wymiany dwuskładnikowej atmosfery amoniak-amoniak dysocjowany w projektowaniu procesów azotowania gazowego,
Problemy Eksploatacji nr 2 2007, str. 105.

Dariusz Lipiński, Jerzy Ratajski, Modeling of Microhardness Profile in Nitriding Processes Using Artificial Neural Network,
Lecture Notes in Computer Science, Volume 4682/2007, 245-252.


2006

J. Ratajski, R. Olik, J. Tacikowski, T. Suszko, O. Łupicka, Intelligent control system for gaseous nitriding process,
La Metallurgia Italiana, 7-8 (2006) 22-27.

Michalski, J. Tacikowski, P. Wach, J. Ratajski.: Controlled gas nitriding of 40HM and 38HMJ steel grades with the formation of nitrided cases with and without the surface compound layer, composed of iron nitrides,
Problemy Eksploatacji 2/2006, str 43-52,

J. Ratajski, T. Suszko, J. Dobrodziej, J. Michalski.: Chosen aspects of the modelling of kinetics of the (carbo) nitrided layer growth,
Problemy Eksploatacji 2/2006, str 127-138,

J. Ratajski, D. Lipiński, T. Suszko, J. Dobrodziej, J. Michalski, Artificial neural metwork prediction of the microhardness profile in the nitrided layers,
Problemy Eksploatacji 2/2006, str 139-148,

J. Ratajski, J. Michalski, J. Dobrodziej, Application of Relational Database Concerning Process and Effects of Surface Layers Deposition,
Problemy Eksploatacji 2/2006, str 127-138,

J. Ratajski, D. Lipiński, T. Suszko, J. Dobrodziej, J. Michalski, Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do prognozowania profili twardości w warstwie azotowanej,
Inżynieria Materiałowa 3, 2006, str. 516-518.


2005

Łupicka O., Ratajski J., Kukiełka L.,: Modelowanie struktury w łączonym procesie kulowania i azotowania gazowego
VIII Słupskie Forum Motoryzacji, maj 2005.

Ratajski J., Olik R., Baranov A,: Control system in-situ of nitride3d layer growth and deposited layer in PVD processes.
Problemy eksploatacji, 2/2005, 93-105.

Ratajski J., Tacikowski J., Suszko T., Łupicka O.: Modelowanie struktury i własności materiałów w procesie azotowania gazowego.
Inżynieria Powierzchni, 1/2005, 49-59.

Ratajski J., Olik R., Tacikowski J., Suszko T., Łupicka O.: Układ sterowania procesem azotowania gazowego nowej generacji.
Inżynieria Materiałowa, 5/147, 2005.

Łupicka O., Ratajski J.: Rola warstwy wierzchniej, ukształtowanej w procesie powierzchniowej obróbki plastycznej, w kinetyce wzrostu warstwy azotowanej.
Inżynieria Materiałowa, 5/147, 2005


2004

J. Ratajski, Model of growth kinetics of nitrided layer in the binary Fe-N system,
Zeitschrift fur Metallkunde, 95(9) 23, 2004.

Ratajski J., Tacikowski J., Suszko T.: Role of the layer of iron (carbo) nitrides in the kinetics of diffusion layer growth on alloys steels.
Problemy Masinostroenie i Awtomatizacii. 2 (2004) pp. 88-93.

Ratajski J.: Czujnik magnetyczny wzrostu warstwy azotowanej jako element sterowania procesem azotowania gazowego.
Inżynieria Powierzchni 2 (2004) str. 22-25.

Ratajski J., Tacikowski J., Suszko T., Łupicka O.: Modelowanie struktury i własności materiałów w procesie azotowania gazowego.
Inżynieria Powierzchni 4 (2004) str. 12-15.

 


2003

J. Ratajski, J. Tacikowski, M.A.J. Somers, Development of the compound layer of iron (carbo)nitrides during nitriding of steel,
Surface Engineering, Volume 19, Number 4, August 2003 , pp. 285-291(7).

Ratajski J., Tacikowski J., Suszko., T. Role of the layer of iron (carbo) nitrides in the kinetics of diffusion layer growth on alloys steels,
The 9th International Seminar of IFHTSE, Nitriding Technology, Warsaw, 2003, 77-87.

Ratajski J.: Model of Growth Kinetics of Nitrided Layer in the Binary Fe-N System.
The 9th International Seminar of IFHTSE, Nitriding Technology, Warsaw, 2003, 149-161.

Ratajski J., Tacikowski J., Suszko., T.: Rola warstwy azotków (węgloazotków) żelaza w kinetyce wzrostu warstwy dyfuzyjnej na stalach.
Inżynieria Materiałowa, 5 (2003)